menu
menu

fietsambitie / fietscultuur / fietseducatie / fietsstimulering / fietsvisie / fietsvriendelijk / Participatiefabriek

Mobycon Participatie Fabriek: Tiel fietsvriendelijk

Participatie, burgerparticipatie, overheidsparticipatie en de participatiewet zijn begrippen die bij veel gemeenten bekend zijn. Zo is ook gemeente Tiel ervan overtuigd dat Tiel alleen echt fietsvriendelijk kan worden gemaakt als er wordt samengewerkt met inwoners en andere belanghebbenden.

Dit komt omdat het onderwerp ‘fietsen’ dichtbij alle bewoners van Tiel staat. Onder andere doordat fietsen in de nabije omgeving plaatsvindt en/of doordat er zelf gebruik wordt gemaakt van de fiets.

In de gemeenteraad is de motie ‘Ruim baan voor de fiets’ unaniem aangenomen. Mobycon is gevraagd om als mobiliteitsexpert bij te dragen aan beleid dat fietsen stimuleert en de gemeente daardoor fietsvriendelijker maakt.

Ons streven is om tot een breed gedragen eindresultaat te komen. Hiervoor passen wij de Mobycon Participatie Fabriek toe: een aanpak waarbij wij alle belanghebbenden op het juiste moment betrekken en de aandacht geven die zij verdienen.  Belangrijke momenten in het participatieve proces zijn de bewonersavonden. Voor deze avonden zijn alle inwoners van Tiel uitgenodigd om hun mening te geven over het fietsen in Tiel (over fietsambitie, knelpunten en prioriteiten).  Hiermee is het lokale perspectief gewaarborgd. Gedurende één van de bewonersavonden (9 januari jl.) maakte Omroep Gelderland een rapportage. Voor een impressie van onze aanpak zie deze video: https://www.omroepgelderland.nl/media/28373/Autostad-Tiel-wil-een-fietsstad-worden.

Het gebruik van de fiets wordt in Nederland (en buiten onze landsgrenzen) steeds belangrijk. Mobycon denkt graag als expert mee bij het opstellen van fietsvisies, fietsstimulering, fietsbeleid, fietseducatie enzovoorts!  Heb je interesse om jouw provincie, regio en/of stad ‘klaar te maken’ voor het fietsen van nu? Neem dan vooral contact op met Otto Cazemier of Shelley Bontje of bel naar Mobycon (015) 214 78 99.

 

Gerelateerd

fietsambitie / fietscultuur / fietseducatie / fietsstimulering / fietsvisie / fietsvriendelijk / Participatiefabriek

Naar een zorgzaam mobiliteitssysteem

Angela van der Kloof werd door The International Mobility Summit gevraagd naar haar kijk op de toekomst van mobiliteit. Deze bijdrage werd opgenomen in de publicatie Global Thought Leaders Predictions for Mobility 2022. Hieronder lees je de Nederlandse vertaling.