Belangenbrouwerij / bijeenkomst / dienstverlening / Participatiefabriek

De Belangenbrouwerij voor participatietrajecten

Met de Belangenbrouwerij geef je op een laagdrempelige en professionele wijze invulling aan participatietrajecten, ook zonder fysieke bijeenkomsten.

In de Mobycon Participatiefabriek hebben we een online platform om meningen, ideeën en gegevens te delen en te bediscussiëren. Dit is de ‘Belangenbrouwerij’. De Belangenbrouwerij is een uitstekende en laagdrempelige aanvulling op de veel gebruikte participatievormen van een bijeenkomst met stakeholders, bewonersavond, focusgroep, ideeënmarkt, et cetera. Zo worden bijeenkomsten met de Belangenbrouwerij effectiever door een goede voorbereiding. Kern van de Belangenbrouwerij is een virtuele ruimte waar deelnemers inhoudelijke inbreng kunnen geven (bijvoorbeeld op vragen of stellingen) en op elkaars berichten kunnen reageren. Dit gebeurt door het sturen van tekstberichten. Het is ook mogelijk om foto’s of video’s in te sturen. De discussieruimte kan gedurende langere tijd, bijvoorbeeld een week worden opengesteld voor de deelnemers.

De Belangenbrouwerij heeft twee grote voordelen, namelijk dat deelnemers hun huis of kantoor niet uithoeven om deel te nemen en dat zij -binnen bepaalde grenzen- zelf de momenten kunnen kiezen om kennis op te doen en inbreng te geven.

Wanneer fysieke bijeenkomsten op bezwaren stuiten is de Belangenbrouwerij een goed alternatief hiervoor. Op eenzelfde wijze als bij een bijeenkomst kun je met de Mobycon-adviseur de thema’s en vragen van tevoren op een rij zetten. Deelnemers kunnen vervolgens met elkaar standpunten en ideeën uitwisselen en hierover met elkaar in discussie gaan. De Mobycon-adviseur let erop dat discussies niet ontsporen en kan doorvragen daar waar dit wenselijk is.

Eventueel kan na afronding van de discussie met de Belangenbrouwerij een online meeting worden georganiseerd voor de deelnemers, waarbij de resultaten worden gedeeld en waar de groep nog aanvullende opmerkingen kan geven.

Gerelateerd