menu
menu

betalingsbereidheidsmeting / onderzoek / parkeerdrukonderzoek

Jaarlijks parkeeronderzoek Eindhoven

Gemeente Eindhoven laat elk jaar een betalingsbereidheidsmeting en parkeerdrukonderzoek uitvoeren binnen gebieden waar parkeerregulering van toepassing is.

Ook in 2019 gaat Mobycon deze onderzoeken verzorgen voor de gemeente en daar zijn we erg blij mee.

Het onderzoeksgebied ligt verspreidt door de gemeente en omvat ongeveer 15.000 parkeerplaatsen. Bij dit onderzoek gaan we de beschikbare capaciteit controleren en voeren we op twaalf verschillende momenten het onderzoek uit. Voor de betalingsbereidheidmeting zullen we visuele inspecties uitvoeren en verzamelen we kentekens voor de benodigde informatie.

Resultaten direct online
De resultaten van het onderzoek worden beschikbaar gesteld via de digitale webportal: MobyGis. De inrichting van deze online portal is in samenspraak met gemeente Eindhoven ingevuld, zodat deze naadloos aansluit op de gewenste behoeften waardoor de juiste informatie uit de gegevens naar voren komt. Hiermee wordt het gebruik van de webportal optimaal benut.

We hebben veel ervaring met het uitvoeren parkeeronderzoek en zetten deze kennis graag in. Wil je hier meer over weten of over het ontsluiten van gegevens met een online webportal? Neem dan contact op met Erik Wahle, (06) 33 30 56 53.

Een voorbeeld van deze portal is te vinden op www.mobycon.nl/mobygis.

Gerelateerd