cameraonderzoek / onderzoek / verkeersonderzoek / verkeerstellingen

De verkeersonderzoeken zijn weer begonnen!

De vakantie is voorbij: de verkeers- en vervoersonderzoeken zijn weer gestart.

Sinds de aankondiging van de eerste coronamaatregelen op 15 maart 2020 is er veel veranderd in Nederland. We hebben gezien dat de verkeers- en vervoerspatronen drastisch veranderden. Lange tijd is er minder verkeer geweest en spreidde het verkeer zich meer over de dag. Ook doordat men meer is gaan thuiswerken.

Pauze voor onderzoek
Om goed beleid vorm te geven en te toetsen of de gewenste doelen zijn bereikt, is het belangrijk om te weten of verkeers- en vervoersonderzoeken representatief zijn. Dit is lange tijd zeker niet het geval geweest. In overleg met onze opdrachtgevers hebben we er daarom voor gekozen om onze onderzoeksactiviteiten tijdelijk stil te leggen. Daar waar het wel wenselijk en mogelijk was stonden we natuurlijk voor onze klanten klaar. Zoals altijd!

Vakantie voorbij
Nederland is weer langzaam aan het opstarten. De zomervakantie is voorbij en de scholen zijn weer begonnen. Tot grote vreugde van onze eigen kinderen. En ook wij zijn weer begonnen met het uitvoeren van verkeersonderzoeken. Het is zelfs erg druk en onze camera’s en veldwerkers zijn weer volop bezig.

Representatief beeld
Geeft dit een representatief beeld voor de diverse vraagstukken? Wij denken dat het antwoord hierop “JA” is. Natuurlijk gaan we trendbreuken zien en kunnen we op de lange termijn niet voorspellen hoe het nieuwe verkeersbeeld eruit gaat zien. Het is goed mogelijk dat door de covid-19-situatie we niet meer hetzelfde verkeersbeeld terug gaan zien als voor deze periode. We kunnen de toekomst simpelweg niet voorspellen.

Gebruik auto en fiets
Uit de wekelijkse achtergrondrapportage monitoring mobiliteit covid-19 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zien we dat op dit moment het autoverkeer bijna weer op hetzelfde niveau zit als voor Corona en dat er meer spreiding over de dag plaatsvindt. Het gebruik van ov is nog steeds sterk afgenomen en meer mensen pakken de fiets.

Nieuw referentiepunt
De gemiddelde bezettingsgraad van het parkeren zit, landelijk en regionaal gezien, bijna weer op hetzelfde niveau als in 2019. Het uitvoeren van onze verkeersonderzoeken vanaf begin september is dus een goed vertrekpunt. Wij denken zelfs dat dit het nieuwe referentiepunt is voor alle toekomstige metingen.

Verschillende onderzoeken mogelijk
Wij staan klaar om alle soorten verkeersonderzoeken op een slimme, betrouwbare en efficiënte manier uit te voeren. Met onze slimme camera’s voeren we complexe verkeerstellingen uit en zijn we in staat om conflictanalyses uit te voeren. Met onze fiets- en autoparkeeronderzoeken trekken we er dagelijks op uit om de capaciteit en het gebruik daarvan in beeld te brengen.

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek!

Gerelateerd