menu
menu

gedragsverandering / mobiliteitskeuze / mobiliteitswensen / verkeersstromen / verkeersveiligheid / zelfrijdend verkeer

Mobility hubs en MaaS voor een autoloze stad?

Vliegreis, cv-ketel, gehaktbal en auto. Al deze zaken zijn slecht voor het klimaat en afhankelijk van waar je woont ook niet bevorderlijk voor onze leefomgeving en gezondheid. Als we alle auto’s elektrisch of anderszins emissieloos maken, dan hebben we dat probleem ook opgelost toch? Dat is maar de vraag… Ook een elektrische en zelfs een zelfrijdende auto neemt kostbare parkeerruimte in beslag en zorgt voor congestie, parkeerdruk en overlast. Elke auto claimt vele vierkante meters waar geen boom, terras of speelvoorziening kan zijn. En laat het nu juist steeds drukker worden in de stad.

De stad wordt steeds populairder en dat gaat ten koste van de auto
De trek naar de steden, vooral onder jongeren lijkt niet te stuiten. Kantoren verhuizen vaker van snelweg locaties naar binnensteden en rondom stations. Hierdoor komt  de auto in het gedrang. Steden hechten steeds meer waarde aan verblijfskwaliteit en kwaliteit van de leefomgeving. Daar passen auto’s steeds minder goed bij. En doordat het steeds drukker wordt in de stad en infrastructuur duur en lastig inpasbaar is, is er simpelweg geen ruimte om verdere autogroei te accommoderen. Omdat we steeds vaker wonen en werken in steden, vlakbij stations of makkelijk bereikbaar met de fiets, wordt de noodzaak om auto te rijden in de stad voor veel mensen minder. Tenslotte hechten nieuwe generaties minder aan bezit. Dat biedt dus kansen.

De grote steden hebben de laatste jaren steeds meer een auto kritisch beleid opgesteld en hechten minder waarde aan het faciliteren van autoverkeer. Vroeger moest je op alle fronten concurreren met buitenwijken en voorsteden. Maar de stad kan het zich nu veroorloven om kritisch te zijn. Is daarmee de auto op z’n retour en is de stad van de toekomst misschien autovrij of op z’n minst autoluw? Dat zal er mede van afhangen hoe goed wij stedelijke mobiliteit zonder de auto kunnen vormgeven.

Mobility hubs en MaaS maken autoarme gebiedsontwikkelingen mogelijk
Buiten de binnensteden en de drukke ov-knopen zal de auto voorlopig een belangrijke rol blijven spelen. Al was het maar voor voor- en natransport naar frequent ov richting de stad of om plekken te bereiken waar je met ov of e-bike niet komt. Juist in de steden hebben we goede alternatieven of kunnen we dat goed organiseren: (elektrische) fietsen en deelfietsen en -scooters in allerlei soorten en maten zorgen samen met het ov voor een aantrekkelijk alternatief.

Voor incidenteel autogebruik hoef je geen auto meer aan te schaffen: die deel je met je buren of andere stadsgenoten wanneer je er een nodig hebt. Bouwen en wonen in hoge dichtheden maken het organiseren van zogenaamde ‘mobility hubs’ makkelijk. MaaS (mobility as a service) maakt op zijn beurt het gebruik van mobility hubs en deelmobiliteit aantrekkelijk doordat je via een enkele app een op maat gemaakte multimodale reis kan plannen, boeken, maken en betalen.

Parkeernormen kunnen lager worden en flexibeler al naar gelang de locatie, doelgroep, nabijheid van ov en de aanwezigheid van deelmobiliteit. Dat vraagt maatwerk en onderzoek, maar biedt ook kansen om betaalbaardere woningen te bouwen en leegstand van dure parkeerplekken te voorkomen.

Aan de andere kant is het wel eng om ineens veel minder parkeerplaatsen te realiseren. In deze oververhitte markt, verkoop je en verhuur je eigenlijk alles, maar raak je dan jouw parkeerplaatsloze woning nog wel kwijt? En wat betekenen die lage parkeernormen voor de rest van je parkeerbeleid? Er zijn geen kant-en-klare recepten en de ervaringen met mobility hubs zijn nog te beperkt. Maar ontwikkelingen gaan snel. Het is ook een kwestie van het aantrekkelijk maken van autoloos wonen. Dat kan op verschillende manieren:

  1. Bouw dichtbij stations en HOV-haltes (hoogwaardig openbaar vervoer), zogenaamde transit oriented development; een openbaar vervoer- en ruimtelijke ordening-concept waarbij infrastructuur en ruimtelijke inrichting op het gebied van zowel planvorming, financiering en exploitatie geïntegreerd worden aangepakt, ook buiten de stad…
  2. Organiseer deelmobiliteit voor je bewoners in mobility hubs met deelauto’s, deelscooters, deel(e-)fietsen, bakfietsen en pakketzuilen. Doe het eventueel met je bewoners als je die tijdig in beeld hebt.
  3. Alleen de wielen aanbieden is niet voldoende, zorg via MaaS dat je bewoners met één app makkelijk, snel en zonder gedoe voertuigen kunnen boeken, meenemen en betalen, ook op andere locaties buiten de eigen hub en kijk naar combinaties met ov of andere mobiliteitsdiensten.
  4. Veranderen is eng. Een verhuizing is op zich een mooi moment om ons gedrag aan te passen, maar dan moeten we wel verleid en verwend worden. Biedt nieuwe bewoners bijvoorbeeld gratis een ov-abonnement aan om te kunnen wennen.
  5. Zorg uiteraard ook voor goede, veilige en comfortabele fietsenstallingen en een prettige omgeving voor voetgangers in en om je gebouw.
  6. En van het geld dat we uitsparen met dure parkeergarages kunnen we binnenstedelijk wonen bovendien weer iets betaalbaarder maken en tegelijkertijd de leefomgeving verbeteren. En minder auto’s levert ook een prettige stad op om in te wonen en verblijven.

Mobycon denkt graag met je mee.

Disclaimer: Ik woon net buiten het centrum van Rotterdam, werk vlakbij het station van Delft en reis met de fiets en de trein maar ik heb nog steeds een eigen auto die 95% van de tijd voor de deur stilstaat. Was er een mobility hub voor mijn deur, dan ging die auto alsnog weg. Mobility hubs kunnen dus ook interessant zijn als alternatief voor auto’s in bestaande wijken, maar daarover een andere keer meer.

Gerelateerd