Handreiking GOW30 aangeboden aan Tweede Kamer

De handreiking voorlopige inrichtingskenmerken GOW30 is aangeboden aan de Tweede Kamer. Samen met het besluit om de wettelijke maximumsnelheid binnen de gehele bebouwde kom niet te verlagen naar 30 km/u. Dat is om meerdere redenen, welke de minister in zijn besluit motiveert. 

Dit besluit staat het invoeren van meer 30 km/u-wegen echter niet in de weg. Sterker nog, de handreiking die Mobycon in opdracht van CROW heeft opgesteld, biedt genoeg mogelijkheden om wegen met een gebiedsontsluitende functie veilig als 30 km/u-weg in te richten. Dat geldt ook voor de aanpak van grijze wegen die tot nu toe tussen de erftoegangsweg 30 km/u en de gebiedsontsluitingsweg met 50 km/u vielen. 

Heb jij de ambitie of plannen om aan de slag te gaan met de wegcategorisering van jouw gemeente om de toepassing van GOW30 mogelijk te maken? Wil je een GOW30 laten ontwerpen? Of heb je er al een uitgevoerd en wil je deze laten evalueren conform het stappenplan van SWOV. Neem dan vooral contact op met onze adviseurs Alex Roedoe of Marc Schenk die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van de handreiking. 

Klik hier voor de handreiking en de brief aan de kamer!

Gerelateerd