menu
menu

Workshop

from Systems to Services…

Onze collega Hélène van Heijningen werkt vanuit haar detachering bij Rijkswaterstaat aan het Europese Intelligent Transport Systems (ITS) project URSA MAJOR 2 (UM2). Dit project heeft als doel om de doorstroming en het parkeren van vrachtverkeer op de corridor Nederland (Rotterdam) via Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk naar Italië te faciliteren en te verbeteren door ITS-toepassingen.

Omdat Nederland een zeer hoge verkeersdichtheid heeft, is ITS veel vroeger en sneller ingezet dan in de rest van Europa (denk daarbij aan de introductie van DRIPS). Daarnaast zijn de mogelijkheden om het wegennet uit te breiden tegenwoordig redelijk verzadigd. Hierdoor is de focus verschoven van het verder uitbreiden van transportsystemen naar het optimaliseren van bestaande systemen door ITS-gebaseerde diensten.

Op 26 en 27 september 2017 organiseert Hélène in samenwerking met UM2 en Rijkswaterstaat de workshop ‘from Systems to Services’ in het World Port Center (WPC) te Rotterdam. Reden voor de workshop is om Europese partners kennis te laten maken met de specifieke soort ITS-projecten die in Nederland worden geïmplementeerd.

De UM2-workshop ‘from Systems to Services’ bespreekt nieuwe, innovatieve en laagdrempelige ‘service’-projecten die momenteel in Nederland worden uitgevoerd. Deze kunnen dienen als een blauwdruk voor soortgelijke ITS-implementaties in andere Europese landen die dezelfde problemen ondervinden in gebieden met een hoge verkeersbelasting.

De workshop is met name interessant voor wegbeheerders, verkeersautoriteiten, IT-leveranciers, logistieke bedrijven, service providers, parkeerspecialisten en beleidsmakers op lokaal, regionaal en nationaal niveau.

Geïnteresseerd in de workshop of wilt u meer weten? Stuur een e-mail naar h.vanheijningen@mobycon.nl.

Downloads: UM2 – Workshop from Systems to Services

Gerelateerd