menu
menu

Conflictanalyse

Elk verkeersslachtoffer is er één teveel. Maar na een jarenlange dalende trend in het aantal verkeersslachtoffers zien we weer een negatieve tendens ontstaan.

Het verkeer verandert. We zien veel nieuwe voertuigen, zo zien we bijvoorbeeld meer fietsers op de weg. Deze kwetsbare groep weggebruikers wordt op kruispunten snel over het hoofd gezien. In 2019 gebeurde ongeveer 30% van het aantal dodelijke ongevallen op een kruispunt.

Een conflictanalyse geeft inzicht.

Wat is een conflictanalyse?

Een conflictanalyse komt van pas in verkeerssituaties die als onveilig worden aangemerkt. Dat kan zijn doordat er meldingen van omwonenden komen, dit naar voren komt uit een verkeersveiligheidsscan of omdat het blijkt uit de ongevallendata. Maar dan is het eigenlijk al te laat.

Ongevallendata zijn statistische gegevens, die zeggen niets over de oorzaak van het ongeval of over de precieze locatie op het kruispunt waar het ongeval is gebeurd. Ook ontbreken de bijna-ongevallen. Een conflictanalyse werkt proactief in plaats van reactief. Zo blijf je dat ongeval hopelijk voor.

Het doel van een conflictanalyse is inzicht krijgen in het aantal (bijna) conflicten op kruispunten. Maar wat verstaan we eigenlijk onder een conflict?

Een conflict is een kritische verkeerssituatie waarbij twee (of meer) weggebruikers elkaar zodanig naderen dat een botsing dreigt en er een reële kans op lichamelijk letsel of materiële schade bestaat. Kort door de bocht: een situatie waarin (bijna) een verkeersongeval plaatsvindt.

Om inzicht te krijgen in hoeveel van dit soort conflicten er plaatsvinden op een kruispunt, kunnen we een analyse maken aan de hand van camerabeelden.

Een conflictanalyse is iets anders dan een verkeerstelling. Bij een telling kijken we hoeveel bewegingen of verkeersdeelnemers er zijn in een verkeerssituatie. Bij een conflictanalyse brengen we in beeld wat er gebeurt op een kruispunt. Wat doen die verkeersdeelnemers? Overigens zijn de beelden die gemaakt worden tijdens een telling ook te gebruiken voor conflictanalyses.

Informatie verzamelen met slimme camera’s

60 uur beeldmateriaal. Dat is wat we minimaal nodig hebben om genoeg statistische gegevens te verzamelen over een verkeerssituatie. Dat beeldmateriaal maken we met onze slimme camera’s of we maken gebruik van bestaande beelden, mits die voldoen aan de voorwaarden.

Deze beelden analyseren we met software van MicroTraffic©. We kijken naar de verkeersstromen, verkeersbewegingen, gereden snelheden en het type verkeersdeelnemers. Zo zetten we het aantal zwakke verkeersdeelnemers, zoals fietsers en voetgangers, af tegen gemotoriseerd verkeer.

Voorbeelden van opnames uit MicroTraffic kun je hier bekijken.

Ook de mate van risico wordt automatisch geanalyseerd. En we categoriseren de conflicten van kritiek naar laag risico. Daarmee kunnen we bepalen hoe de situatie veiliger kan worden. Overigens zijn de beelden terug te kijken. Zo krijg je inzicht in het gedrag van de weggebruikers en begrijp je een conflict beter. Dit levert een belangrijke bijdrage aan een risicogestuurde verkeersveiligheidsaanpak.

Al met al verzamelen we een hele hoop data. Deze schat aan informatie gebruiken we in de vervolgstappen van de analyse.

Meer informatie over de software vind je in deze folder of bekijk onderstaande video.

Wat is het resultaat?

Doordat we gericht op probleempunten kunnen inzoomen, kunnen we ook gericht advies geven. Een kruispunt hoeft niet meteen helemaal op de schop als het gevaarlijk is. Misschien wordt het met de juiste belijning en bebording al een stuk veiliger.

De resultaten van de conflictanalyse vatten we samen in een rapport dat alle gegevens bevat die nodig zijn om een compleet en betrouwbaar beeld van het kruispunt te schetsen.

Resultaten van een conflictanalyse

Dit kun je van onze conflictanalyse verwachten:

We helpen je graag op weg naar een verkeersveilige gemeente.