menu
menu

mobiliteitscentrale / openbaar vervoer

Provinciale mobiliteitscentrale Zeeland

Gemeentelijke Vervoercentrale Zeeland: organisatie doelgroepenvervoer, halte-taxi en verbindingen met de lijndiensten van het ov.

In Zeeland wordt al langere tijd door de gemeenten samengewerkt in de Gemeentelijke Vervoercentrale Zeeland. Deze centrale organiseert het gemeentelijke doelgroepenvervoer en verzorgt, in opdracht van provincie Zeeland, ook de halte-taxi gericht op verbindingen met de lijndiensten van het openbaar vervoer.

Voor de toekomst denken gemeenten en provincie na over een verdere vorm van samenwerking in een ‘Zeeuwse Mobiliteitscentrale’. In deze centrale kunnen kennis en middelen worden gebundeld met een beter afgestemd en duurzamer vervoersaanbod in Zeeland als gevolg.

Voor de provincie en de Vervoercentrale onderzochten we de opties en scenario’s voor de invulling van deze verdergaande samenwerking. We keken daarbij naar de diverse mogelijke functies in de planning en uitvoering van het vervoer en de meerwaarde die het zou hebben om deze toe te voegen aan de samenwerking. Ook keken we daarbij naar de consequenties voor de rollen van de verschillende overheden en vervoerders.

Belangrijke stap in ons onderzoek was een brede verkenning van bestaande ‘best practices’ in Nederland en een aantal Europese landen. We keken daarbij naar de wijze waarop openbaar vervoer en kleinschalig vervoer zijn georganiseerd en welke kwaliteiten hiermee gerealiseerd worden. Belangrijk onderwerp was met name de wijze waarop de ontwikkelrol wordt georganiseerd; op welke wijze wordt gewerkt aan innovatie en verbetering van het vervoeraanbod?

Op basis van het onderzoek stelden we twee scenario’s op waarin op provinciale schaal functies worden samengebracht in de nieuwe Zeeuwse Mobiliteitscentrale. In het eerste scenario wordt dit beperkt tot alleen het kleinschalig vervoer, in het tweede scenario vallen ook de ov-lijndiensten onder de nieuwe samenwerking. In beide scenario’s ontstaan er nieuwe mogelijkheden om op basis van gezamenlijke kennis en opgaves een beter vervoeraanbod te realiseren.

Gerelateerd