digitalisering / duurzaamheid / Europese subsidieprogramma's / klimaat / mobiliteit

Nieuwe Europese subsidieprogramma's

In Brussel worden momenteel de nieuwe Europese subsidieprogramma’s uitgewerkt. Er zijn vele verschillende subsidies beschikbaar voor een veelheid aan thema’s.

De meerjarenbegroting richt zich minder dan voorheen op traditionele posten als landbouw en regionale subsidies en meer op specifieke thema’s als klimaat, digitalisering, arbeid, duurzaamheid en mobiliteit. Dat betekent voor jou als bestuurder en ambtenaar meer kans op financiële ondersteuning vanuit Europa voor jouw lokale en regionale innovatieve projecten.

Hoe kom je erachter welke Europese subsidieprogramma’s er zijn? Waar moet jouw project aan voldoen om in aanmerking te komen voor Europese financiering? Wie is de contactpersoon in Brussel en welke ondersteuning kun je daarbij krijgen?

Op 24 juni 2021 organiseert onze partner Vindsubsidies samen met Binnenlands Bestuur het info-event ‘Succes met Europa!’ Vertegenwoordigers van de Europese Unie, Europese Commissie en andere Europadeskundigen zullen je hierop de eerste antwoorden geven en je informeren over de laatste ontwikkelingen. Je krijgt adviezen en tips en maakt kennis met succesvolle Nederlandse projecten uit verschillende regio’s op het gebied van belangrijke Europese thema’s zoals duurzaamheid, smart cities, klimaat, arbeidsmarkt en mobiliteit. Op dit laatste thema zal onze adviseur Ronald Jorna zijn ervaringen delen als projectleider van het Europese project BITS (Bicycles and ITS).

Het info-event ‘Succes met Europa!’ is een online-event. Afhankelijk van de dan geldende regels wordt gekeken of behalve de sprekers een beperkt aantal mensen aanwezig kan zijn.

Aanmelden kan via de volgende link: https://succesmeteuropa.nl/

Gerelateerd