BITS / congres / gebruikersonderzoek / slimme tram

Eye-openers op het CVS-congres

Op 23 en 24 november vond in Brussel het 50e CVS-congres plaats. Het thema van dit jaar was ‘Heilige huisjes’ en in veel sessies werd hierop ingegaan.

Een bijzonder congres, want je kunt hier alleen aan deelnemen wanneer je zelf een goedgekeurd paper presenteert. Kennis delen staat dus voorop! Er was veel aandacht voor transities, innovaties, stomp en het omgaan met weerstanden. In het verleden had het CVS een meer technische focus, tegenwoordig staan diverse aanpakken van maatschappelijke vraagstukken centraal. Dit sluit goed aan met wat we bij Mobycon doen en we waren dan ook met een mooie delegatie en vier interessante projecten naar Brussel afgereisd.

De vier projecten die we presenteerden waren:

  1. De ‘Social hub’ Kampen, waar we verblijven en ontmoeten centraal stellen.
  2. De stadsentrees Deventer met een nieuwe invulling van de grote stadsassen
  3. Een gebruikersonderzoek naar de slimme tram in Rotterdam
  4. Resultaten van het BITS (Bicycles Intelligent Transport Systems) project. 

‘Kampvuursessies’

Twee van onze bijdragen waren ‘kampvuursessies’ waarbij we onze ideeën en vragen met de deelnemers bediscussieerden. In de sessie waarbij we ons ontwerpend onderzoek in Kampen presenteerden, waar we vanuit de belangrijkste doelgroepen (ouderen en kinderen) naar het gebied kijken, kregen we de reactie ‘echt een eye-opener is dit voor mij!’. De kampvuursessie voor stadsentrees Deventer leverde mooie discussies op, waar de aanwezigen grotendeels eensgezind waren over nut en noodzaak voor autoluwe hoofdassen in Deventer en de aanpak met werken vanuit een burgerinitiatief. Verder was er ook veel aandacht voor ons onderzoek naar de maatschappelijke meerwaarde van veerverbindingen.

Inspirerend en motiverend

Veel positieve reacties op het gebruikersonderzoek voor de RET, waarin we lieten zien hoe de reiziger centraal te zetten in een vrij model/systeem georiënteerde wereld. Ook de BITS-presentatie werd goed ontvangen en er volgde een leuke discussie over de zin en onzin van fiets ITS en vooral wat wanneer wel en niet werkt.

Naast alle goede feedback op onze eigen sessies nemen we van het CVS weer een heleboel kennis, inspiratie en motivatie mee die we meenemen in alle andere projecten die we uitvoeren!

Gerelateerd