menu
menu

openbaar vervoer / ov-educatie

Een 8 voor OV4U speciaal onderwijs

OV4URijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft onderzoek gedaan naar ons lespakket OV4U bij scholen voor speciaal onderwijs. In dit onderzoek is de effectiviteit van de lesmethode onderzocht en geëvalueerd door leerkrachten.

De resultaten van deze evaluatie zijn terug te vinden in de Samenvatting OV4U Eindrapportage.

Leerkrachten zijn zeer positief over de vormgeving van het lespakket. Het ziet er aantrekkelijk uit en de gebruikte afbeeldingen sluiten goed aan bij de doelgroep. De lessen zijn prima in te passen in het bestaande leerplan. Voor sommige leerlingen cluster 3 onderwijs kan het ligt niveau te hoog liggen, waar het bij leerlingen cluster 4 soms te eenvoudig is. Pluspunt voor de niveaudifferentiatie, dat als zeer prettig wordt ervaren.

Leerkrachten en het onderzoeksteam kwamen met een aantal positieve punten en verbeterpunten:

Als gemiddelde eindbeoordeling geven de leerkrachten het rapportcijfer 8. Wij zijn trots!

Gerelateerd