menu
menu

datascience / samenwerking / Windesheim

Datascience samenwerking tussen Hogeschool Windesheim & Mobycon

 

 

 

 

 

 

Sinds afgelopen maand zijn twee groepen studenten van Hogeschool Windesheim druk bezig om onze werkzaamheden in de mobiliteitswereld weer iets te vergemakkelijken.

Vanuit hun opleiding Data Science hebben ze de taak gekregen om een dataproduct te bedenken dat toegevoegde waarde creëert voor een bedrijf. Aangezien de rol van data in de mobiliteitswereld steeds groter wordt, is dit voor Mobycon een uitgelezen kans om op in te haken.

Waardevolle info

Vanuit verschillende organisaties worden jaarlijks gegevens beschikbaar gesteld, waar wij als verkeerskundige veel informatie uithalen. Denk aan bezit van vervoersmiddelen, gebruik deelmobiliteit, inclusiviteitsdata. Ook persoonsgegevens zoals inkomensklasse en leeftijden gebruiken we in onze analyses. Ondanks dat deze gegevens openbaar beschikbaar zijn, is het gebruik omslachtig, zeker voor lokale overheden. Vandaar de taak aan de studenten om hier een geordend geheel van te maken, zodat dit ons in de toekomst helpt bij onze werkzaamheden.

Aftrap met brainstormsessie

Om de studenten houvast te geven in hun werkzaamheden, vond er dinsdag 3 mei 2022 een brainstormsessie plaats tussen collega’s en studenten. Deze ging van start met een korte presentatie van beide teams over de vorderingen van hun product en dingen waar ze tegenaan liepen. Vervolgens zijn we in speeddate-opstelling van start gegaan met de brainstorm en konden de studenten vragen stellen aan collega’s.

Eén druk op de knop

De studenten waren goed voorbereid en kwamen met scherpe vragen over de invulling van hun dataproduct. De wensen rond het product werden uitvoerig besproken en de studenten werden geïnstrueerd over de belangrijke onderwerpen binnen verkeerskunde. Ook andere wensen over de werking van de tool werden besproken. Hieruit kwam naar voren dat het belangrijk is om in te zoomen op gemeentes, ze te vergelijken en om trends te herkennen. Het doel is uiteindelijk om met één druk op de knop de meest relevante informatie over mobiliteit in gemeenten boven water te krijgen.

Al met al was het een nuttige sessie, waarin collega’s hun wensen kenbaar hebben gemaakt en de studenten een stap verder zijn gekomen in hun opzet voor het dataproduct. De verwachtingen zijn hoog gespannen en we kijken uit naar de mooie producten die worden gemaakt. Wordt vervolgd!

Gerelateerd