congres / mobiliteitsarmoede

CVS Congres in het Centraal Museum te Utrecht

Ieder jaar organiseert de Stichting Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS) een tweedaags congres op het gebied van de verkeers- en vervoersplanologie. Dit jaar zal het plaatsvinden in Het Centraal Museum in Utrecht op donderdag 13 en vrijdag 14 oktober.

Evert-Jan Hekman & Dirkje Bogerd presenteren allebei in sessie C4 ‘Geld maakt niet gelukkig, mobiliteit wel?’ in de Regentenzaal op vrijdag 14 oktober om 09.30 uur.

‘Mobiliteitsarmoede: van vaag begrip naar concrete mobiliteitsarmoedekaart, en hoe nu verder?’ Dat is de titel van het onderzoek dat Evert-Jan Hekman schreef. Gedurende zijn afstudeerstage is hij begeleid door Sander Lenferink (Radboud Universiteit) en onze collega Babet Hendriks.

Dirkje Bogerd studeerde recent bij Mobycon af onder begeleiding van haar docent Jan Anne Annema (TU/Delft) en onze collega Otto Cazemier. Zij onderzocht de effecten van de invoering van ‘Demand Responsive Transit’ op reisgedrag en de relatie met mobiliteitsarmoede.

Gerelateerd