verkeer en verkeersveiligheid

Eindhoven werkt aan verbetering verkeersveiligheid

Mobycon ondersteunt het team verkeersveiligheid van gemeente Eindhoven om het verkeersveiligheidsbeleid te actualiseren en intensiveren.

Verkeersveiligheid is een dagelijks speerpunt van elke wegbeheerder, zo ook van gemeente Eindhoven. Elke dag verplaatsen tienduizenden mensen zich te voet, op de fiets, met de auto of een andere vervoerswijze over de wegen binnen de gemeente.

Tijdens deze verplaatsing lopen ze het risico betrokken te raken bij of slachtoffer te worden van een ongeval. Om deze risico’s te beperken voert gemeente Eindhoven al jaren een verkeersveiligheidsbeleid. Dit beleid is toe aan actualisatie en vraagt vooral om intensivering. Ook is het van belang om verkeersveiligheid sterker in de organisatie te verankeren.

Meerjarige visies

Op strategisch beleidsniveau zijn wij betrokken bij het team verkeersveiligheid. Het team wordt over de hele linie van het verkeersveiligheidspakket ondersteund. Daarbij gaat het onder andere over de afhandeling van klachten, meldingen en raadsvragen, maar gaat het vooral over het toevoegen van verkeersveiligheid in projecten, reconstructies en meerjarige visies en programma’s. Ook geven we invulling aan recente ontwikkelingen zoals de vertaling van de motie ‘30 tenzij’ voor de wegenstructuur van Eindhoven en de verdere implementatie van het risicogestuurde werken aan verkeersveiligheid zoals dat in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030 is vastgelegd.

Ambitieus actieplan

De verbetering van de verkeersveiligheid is geen opgave die op korte termijn is afgerond. Er zijn in 2021 grote stappen gezet richting de actualisatie van het beleid en het team raakt steeds meer betrokken in de vele projecten binnen Eindhoven. Voor 2022 is een ambitieus actieplan in de maak, daarover later in het jaar meer.

Wil je meer weten over onze betrokkenheid bij dit project, neem dan vooral contact op met Marc Schenk.

Gerelateerd