Maak verkeersonderzoeken bruikbaar met marktonderzoek en dialoog

Mobiliteitsonderzoeken worden voor allerlei vraagstukken ingezet: 

Die onderzoeken leveren vaak een grote hoeveelheid aan gegevens op. Maar wat doe je daarmee? 

Je weet dan misschien hoeveel mensen de auto gebruiken voor korte afstanden binnen jouw gemeente. Maar dan weet je nog niet waaróm ze die keuze maken. Laat staan dat duidelijk is wat je er aan kunt doen om dat te veranderen. 

Of een kruispunt lijkt veilig als je naar de cijfers kijkt, maar toch komen er veel meldingen over onveilige situaties. Waarom ervaren weggebruikers het dan als onveilig?

Cijfers alleen zeggen vaak niet zoveel. Enquêtes, interviews en werksessies brengen ervaringen, wensen en behoeften in beeld.

Inzicht en aanbevelingen

Door gebruikersonderzoek te doen en de dialoog aan te gaan met de weggebruikers, bewoners of reizigers krijg je inzicht. 

Wie weet beter of de fietspaden goed zijn dan de fietsers zelf? De kunst is om dat te achterhalen, om informatie op te halen waar je mee verder kunt. Wij halen die informatie op, analyseren de data, geven er duiding aan en geven een duidelijk advies.

Kortom: na het onderzoek blijf je niet zitten met een onbegrijpelijke hoeveelheid aan data, maar krijg je een helder advies.

De voordelen van Mobycon gebruikersonderzoek:

Bruikbaar advies

Zodra de onderzoeksvraag is gesteld gaan we aan de slag. Eerst zorgen we ervoor dat precies duidelijk is wat de vraag is en welke informatie nodig is. We bepalen of we voor kwantitatief of kwalitatief onderzoek gaan. Ook kijken we hoe we het onderzoek gaan afnemen; doen we dat face-to-face, via online enquêtes, focusgroepen of interviews? 

Inloopmiddagen zijn vaak heel effectief, maar soms lastig te organiseren in de anderhalvemetersamenleving. Met de Belangenbrouwerij kunnen we dit soort participatietrajecten ook invullen zonder fysieke bijeenkomsten. Het is een online platform om meningen, ideeën en gegevens te delen en te bediscussiëren. 

Mobycon is méér dan een onderzoeksbureau, we zijn gespecialiseerd in mobiliteitsvraagstukken. We doen niet alleen gedegen onderzoek, maar verbinden daar ook een bruikbaar advies aan. 

Marktonderzoek in de praktijk

We hebben inmiddels ruime ervaring met gebruikersonderzoek en dialogen. Lees meer over recente onderzoeken en ervaringen van opdrachtgevers in onderstaande referenties.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem contact met ons op.