verslag

Fietsparkeren bij stations

Fietsgebruik in Nederland groeit nog steeds. Ook de ketenreis met de fiets en trein neemt in populariteit toe, waardoor de vraag naar fietsparkeerplekken bij stations toeneemt. Het budget vanuit het Actieplan Fietsparkeren is echter onvoldoende om de voorzieningen uit te breiden en te voldoen aan de toenemende vraag.

In 2020 wordt in Nederland na uitputting van het Actieplan Fietsparkeren een tekort verwacht van 48.000 fietsparkeerplekken. Dit tekort loopt in 2030 op naar 98.000 fietsparkeerplekken. De verwachting is dat dit tekort nog verder oploopt als er geen extra inzet wordt gepleegd. Elf partijen hebben daarom in het bestuursakkoord fietsparkeren bij stations afgesproken om het gebruik van de fiets in het voor- en natransport van treinreizigers te faciliteren. Het doel van het bestuursakkoord is om voor zowel de zeer korte als voor de iets langere termijn het tekort aan fietsparkeerplekken aan te pakken en een route uit te zetten om het tekort aan fietsparkeerplekken en de dekking van de integrale kosten het hoofd te bieden.

Lars Matthijssen is gedetacheerd bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) om een plan van aanpak op te stellen voor het bestuursakkoord fietsparkeren. In dit plan zal worden beschreven welke onderwerpen binnen de MRDH nader onderzocht moeten worden en welke pilots er mogelijk zijn om aan de slag te gaan met de aanpak van het tekort aan fietsparkeerplekken en de dekking van de integrale kosten het hoofd te bieden.

Wilt u meer weten over het bestuursakkoord fietsparkeren? Neem contact op onze adviseur Lars Matthijssen.

fietsparkeren bij stations