doelgroepenvervoer / zero emissie

De weg naar Zero Emissie doelgroepenvervoer

De monitor Zero Emissie doelgroepenvervoer laat zien dat er nog veel werk aan de winkel is als het gaat om het bereiken van de ambitie van het Bestuursakkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer: 100% ZE doelgroepenvervoer in 2025.

Vanaf 2018 hebben verschillende partijen het bestuursakkoord en convenant Zero Emissie doelgroepenvervoer ondertekend. Daarmee hebben zij de ambitie vastgelegd toe te willen werken naar 100% Zero Emissie doelgroepenvervoer in 2025.

Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat heeft ons, samen met EV Consult, opdracht gegeven een methodiek op te stellen. Hiermee kunnen we de inzet van emissievrije voertuigen in het doelgroepenvervoer meten en daarmee bepalen waar we staan in het behalen van de ambitie.

Onderstaande factsheet toont de resultaten van deze eerste meting. Daaruit blijkt dat op het moment van meten minder dan 10% van de voertuigen in het doelgroepenvervoer emissievrij is. Met name rolstoelbussen blijven achter.

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Om gemeenten handvatten te bieden hoe zij de transitie naar 100% Zero Emissie doelgroepenvervoer invulling kunnen geven, werken we op dit moment met Forseti samen aan de handreiking ‘Zero Emissie doelgroepenvervoer, hoe doe je dat?’.

Daarnaast werkt Forseti aan een aanbestedingskalender die als overzicht dient om te zien welke contracten (bijna) aflopen. Een nieuwe aanbesteding is namelijk een belangrijk momentum om Zero Emissie een explicietere plek te geven.