menu
menu

Prettig wonen, leven en bewegen nu en in de toekomst

Voor elke situatie adviseert Mobycon over passende mobiliteitsoplossingen. Mobiliteit wordt steeds slimmer, Mobycon helpt overheden te anticiperen op deze mobiliteitsinnovaties!
Op het platteland maken weinig aantrekkelijke buslijnen plaats voor nieuwe vormen van mobiliteit, zoals het delen van ritten, deelauto’s, nieuwe deelfietssystemen en e-bikes. Alleen of als onderdeel van een multimodale keten. In dichtbevolkte gebieden zorgen nieuwe lightrail-verbindingen en Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) voor snelle, aantrekkelijke verbindingen. Voor de bereikbaarheid van knooppunten ontwikkelen we vernieuwende kleinschalige vormen van vervoer. We werken aan slimme mogelijkheden voor het reizen van deur tot deur, zoals Mobility as a Service (MaaS).
Ook de voertuigen zelf worden steeds slimmer, met als stip op de horizon de autonome voertuigen. Intussen plukken we al steeds meer de vruchten van intelligente transportsystemen (ITS) en de steeds groter wordende hoeveelheid data die al deze slimme mobiliteit oplevert. Smart mobility vraagt om een slimme overheid die de juiste keuzes maakt en sturing geeft op grond van de behoeften in een veranderende maatschappij. Wij helpen overheden hun weg te vinden in al deze nieuwe mogelijkheden en de kansen die smart mobility oplevert te verzilveren. Zo werken we aan een samenleving waarin iedereen prettig woont, leeft en beweegt. Elke dag weer.

Referenties
Pijler: Slimme mobiliteit

Inspireren

Inspireren

Inzichten op trends en ontwikkelingen delen

Bekijk dienst Inspirerenarrow_forward

Adviseren

Adviseren

Vraag vanuit de samenleving altijd centraal stellen

Bekijk dienst Adviserenarrow_forward

Ontwerpen

Ontwerpen

Modaliteiten gezamenlijk bekijken

Bekijk dienst Ontwerpenarrow_forward

Regisseren

Regisseren

Alles in goede banen leiden

Bekijk dienst Regisserenarrow_forward

Evalueren

Evalueren

Effecten en resultaten meten

Bekijk dienst Evaluerenarrow_forward

Blogs

Bekijk alle blog­berichten arrow_forward

Nieuws

Bekijk alle nieuwsberichten arrow_forward