menu
menu

Prettig wonen, leven en bewegen

Voor elke situatie adviseert Mobycon over passende mobiliteitsoplossingen. Op het platteland maken weinig aantrekkelijke buslijnen plaats voor nieuwe vormen van mobiliteit, zoals het delen van ritten, deelauto’s, nieuwe deelfietssystemen en e-bikes. In dichtbevolkte gebieden zorgen nieuwe lightrail-verbindingen en Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)-bussen voor snelle, aantrekkelijke verbindingen. Voor de bereikbaarheid van knooppunten ontwikkelen we vernieuwende kleinschalige vormen van vervoer. We werken aan slimme mogelijkheden voor het reizen van deur tot deur, zoals Mobility as a Service (MaaS). Kortom, de veranderende vervoersvraag en innovatieve mobiliteitsdiensten staan centraal in onze advisering aan overheden. We werken aan een samenleving waarin iedereen prettig woont, leeft en beweegt. Elke dag weer.

Diensten

Inspireren

Inspireren

Inzichten op trends en ontwikkelingen delen

Bekijk dienst Inspirerenarrow_forward

Onderzoeken

Onderzoeken

Verschillende scenario’s in kaart brengen

Bekijk dienst Onderzoekenarrow_forward

Adviseren

Adviseren

Vraag vanuit de samenleving altijd centraal stellen

Bekijk dienst Adviserenarrow_forward

Ontwerpen

Ontwerpen

Modaliteiten gezamenlijk bekijken

Bekijk dienst Ontwerpenarrow_forward

Regisseren

Regisseren

Alles in goede banen leiden

Bekijk dienst Regisserenarrow_forward

Evalueren

Evalueren

Effecten en resultaten meten

Bekijk dienst Evaluerenarrow_forward

Gerelateerd