Parkeeronderzoek in Leiden

‘Tellingen zijn een goede graadmeter voor ons parkeerbeleid’

De opdracht

In Leiden zijn alle blauwe parkeerzones opgeheven en vervangen door betaald parkeren. In de wijken rondom het centrum is betaald parkeren in vier fasen ingevoerd. Voorafgaand aan de invoering heeft Mobycon tellingen verricht naar de parkeerdruk.

Het werk

Gemeente Leiden werd opgedeeld in telgebieden. Drie weken lang telde Mobycon op vijf momenten per dag het aantal geparkeerde auto’s in de straten van elk telgebied. Digitaal zijn deze gegevens ingevoerd en verwerkt.

Zo is te zien hoe hoog de parkeerdruk is in de ochtend, middag, (koop)avond, late avond en op zaterdagmiddag. Door tellingen van verschillende jaren met elkaar te vergelijken, wordt duidelijk hoe de parkeerdruk zich ontwikkelt. Per telonderzoek stelde Mobycon een duidelijk en overzichtelijk rapport op met tabellen en kaartmateriaal. In de tabellen is per straatsectie te zien hoeveel auto’s er staan geparkeerd.

Betaald parkeren is intussen ingevoerd. Nu wil de gemeente Leiden weten of het ingezette beleid zijn doel heeft bereikt. Is de parkeerdruk afgenomen of ergens anders gestegen? Mobycon heeft wederom tellingen gedaan en zet de uitkomst van elk telgebied in overzichtelijke kaartjes.

Het resultaat

Het rapport is een goede graadmeter en gebruikt de gemeente bij het opstellen van het parkeerbeleid. De tellingen voor en na het invoeren van betaald parkeren geven goed zicht op de parkeerontwikkelingen en de effectiviteit van het parkeerbeleid. Ook bij de toetsing van bouwplannen zijn deze tellingen waardevol.

Samenwerking
Gemeente Leiden
Mobycon

Erik Wahle

‘Goede adviezen gaan gepaard met gedegen onderzoeken. Elk onderzoek voer ik uit als maatwerk voor de klant. Zo speel ik in op elke specifieke wens. De onderzoeksresultaten gebruik ik vervolgens voor bruikbare en concrete adviezen.’

Resourcemanager onderzoek
e.wahle@mobycon.nl
(06) 333 056 53