Bereikbaarheid in de provincie Fryslân vergroten

First en last mile oplossingen

De opdracht

In provincie Fryslân zijn veel gebieden relatief dunbevolkt. Voor de leefbaarheid is het belangrijk om deze gebieden goed bereikbaar te houden. Het is een uitdaging om het openbaar vervoer betaalbaar te houden en efficiënt en effectief te organiseren. Het vervoer van het platteland naar bus- en treinstations of overige hubs en vice versa sluit bijvoorbeeld onvoldoende aan. ‘Mobycon heeft daarom een verkenning uitgevoerd naar alternatieve oplossingen voor deze first en last mile die passen bij de Friese situatie’, zegt Fedde Moedt, projectleider aanbesteding nieuwe busconcessie bij de provincie Fryslân.

Het werk

Mobycon startte met een brede verkenning naar algemene typen van voor- en natransport, zoals oplossingen met (deel)fietsen, carpoolen, meereisservices en vraagafhankelijke diensten. Het resultaat is een uitgebreide lijst aan Europese first en last mile oplossingen. ‘Toch was deze longlist niet voldoende’, zegt Moedt. ‘We wilden ook een shortlist met relevante en passende oplossingen voor Friesland.’ Om tot deze shortlist te komen voerde Mobycon een multicriteria-analyse uit, waarbij onder meer is gekeken naar kosten, organisatie, omvang en reizigersgemak. Met het advies en de suggesties voor de vervolgstappen kan provincie Fryslân verder.

Resultaat

‘Het eindrapport van Mobycon bevestigde onze verwachtingen. Het voordeel is dat er een rapport ligt, waarin alle mogelijke oplossingen goed zijn onderbouwd. We zien zo duidelijk wat mogelijk wel en niet werkt in onze regio. Er ontstaat een verbinding tussen de vervoerder van openbaar vervoer, taxipartijen, gemeenten en lokale gemeenschappen, zoals buurtbusverenigingen. Zo brengen we een geïntegreerd aanbod van first en last mile vervoer tot stand.’

 Samenwerking

‘Onder hoge tijdsdruk heeft Mobycon een gedegen onderzoek uitgevoerd. Het onderzoeksrapport geeft ons veel duidelijkheid en inzicht in mogelijke first en last mile oplossingen en de toepasbaarheid daarvan in Fryslân.’

 

 

Mirjam de Bok

Adviseur mobiliteit

‘De invloed van mobiliteit op onze samenleving is groot. Niet het blik maar de mens moet centraal staan als we ons bezig houden met de inrichting van openbare ruimte en vormgeving van mobiliteitsbeleid. Mobiliteitsvraagstukken bekijk ik integraal met oog voor de menselijke factor.’