H2020NL

Europa staat voor grote maatschappelijke uitdagingen. Denk aan vergrijzing, betaalbare duurzame energie, transport en veiligheid. De Europese Commissie wil de concurrentiepositie van Europa in de wereld versterken en stimuleert onderzoek en innovatie met het programma Horizon 2020 (H2020).

Als gevolg daarvan heeft Mobycon H2020NL opgericht: een netwerk van Nederlandse gemeenten, provincies en regio’s die specifiek interesse hebben in de Europese subsidieprogramma’s voor verkeer, mobiliteit en vervoer. Die subsidieprogramma’s maken het mogelijk om 50 tot 100 procent vergoed te krijgen van bijvoorbeeld de innovatie van elektrische voertuigen, de implementatie van mobiliteitsmanagement of de demonstratie van ITS-toepassingen. Leden van H2020NL hebben toegang tot een breed netwerk van adviesbureaus en universiteiten en krijgen steun bij het vinden van de juiste partners voor hun ideeën.
brochure-2020nl