Onderzoeksproducten

Aan innovaties gaat gedegen onderzoek vooraf. Wil je bijvoorbeeld een goed beeld krijgen van de huidige verkeerssituatie? Mobycon monitort onder meer de klanttevredenheid en het gebruik van infrastructuur en mobiliteitsdiensten. De gegevens wijzen uit wat wenselijk is. Dat kan onder meer zijn: het slimmer benutten van de bestaande capaciteit, het inzetten van extra treinen of de aanleg van meer fietspaden. Methoden die Mobycon voor deze monitoring heeft ontwikkeld, zijn overal bruikbaar.