menu
menu

veilige fietsroutes / verkeersstromen / verkeersveiligheid / voetgangers

Inzet conflictanalyse verhoogt veiligheid kruispunten

Stem op MicroTraffic tijdens NVVC2022

Eerder deze week zijn de verkeersveiligheidscijfers over 2021 gepresenteerd. We zien opnieuw een daling in het aantal verkeersdoden. Goed nieuws, we zijn dan ook erg benieuwd naar de resultaten van diverse aanvullende analyses. Is er een einde gekomen aan de stagnatie van de daling van het aantal verkeersdoden in Nederland? Of heeft bijvoorbeeld corona een rol gespeeld? Feit is dat we er met elkaar nog lang niet zijn. Willen we onze ambitie voor 2030 en 2050 gaan waarmaken dan moeten we flink aan de bak.

Eén aspect wil ik er alvast uitlichten: bijna 30% van de verkeersdoden is te koppelen aan kruispunten. Kruispunten zijn vaak complexe locaties met veel verschillende soorten verkeersdeelnemers en oversteekbewegingen. Jong en oud beweegt zich op verschillende manieren over een kruispunt.

Goed inzicht krijgen in verkeersveiligheid op kruispunten is een hele uitdaging. Verkeersongevallendata geven veel informatie, maar lang niet een volledig beeld. We hebben het afgelopen jaar ervaring opgedaan met volledig geautomatiseerde conflictanalyses (tussen auto’s en fietsers/voetgangers). In Amsterdam, Dordrecht, Fryslân, Koggeland, Rijswijk, Vlissingen en Zwolle. Bijna-ongevallen die heel veel waardevolle informatie opleveren. Een grotere N en dus veel meer data en inzichten om betere interventies te ontwerpen en de verkeersveiligheid op een kruispunt te verbeteren. Onze beelden van een conflict zijn terug te halen en verder te analyseren.

Het grote voordeel van een geautomatiseerde conflictanalyse, is de mogelijkheid om een observatie van een kruispunt voor een langere periode uit te voeren. Wat gebeurt er op een kruispunt tijdens een drukke spits of gedurende een middagperiode op een schoolroute of tijdens het weekend? Of misschien juist ’s nachts als de verkeerslichten uitstaan? Door alle aspecten hiervan voor een langere periode mee te nemen in de analyse wordt een betrouwbaar en representatief beeld verkregen over het functioneren van het kruispunt.

We zijn trots op het feit dat we met deze software genomineerd zijn voor de Nationale Verkeersveiligheidsprijs 2022 (NVVP2022). Ben jij op het Nationaal Verkeersveiligheidscongres aanwezig en wil je meer weten over MicroTraffic? Mijn collega’s Alex Roedoe en Rik van der Graaf zijn er ook en staan je graag te woord. En jouw stem wordt natuurlijk enorm gewaardeerd 😉

Martijn van de Leur

‘Ik droom van het hebben van impact. Impact op het schitterende bedrijf Mobycon, het bedrijf waar ik al bijna 20 jaar werk en waar mijn hart ligt. Impact op het waarmaken van de dromen van de mensen waar ik mee én voor werk. Impact op een duurzaam en veilig mobiliteitssysteem dat ook nog eens écht inclusief denkt en werkt.’

Commercieel directeur
m.vandeleur@mobycon.nl

Gerelateerd