[09-06-2016]

Zeist gaat bruisen!

Gemeente Zeist wil een bruisend en compact centrum dat gericht is op functioneel winkelen, funshoppen en waar het ook prettig wonen en verblijven is. Om dit mogelijk te maken, wordt het verkeer anders door het centrum geleid. Dit heeft effect op de omliggende wijken. Samen met de bewoners gaat Mobycon voor drie wijken een wijkverkeersplan opstellen om het verkeer in goede banen te leiden. Doel van deze plannen is om de te verwachte overlast in de wijken te verminderen en het liefst de situatie er beter op te maken dan dat het nu is. Nadat de maatregelen zijn doorgerekend op luchtkwaliteit en geluid, stellen we ook de benodigde verkeersbesluiten op. Daarna worden de maatregelen op straat geëffectueerd. 

Lars Matthijssen is betrokken bij dit project en kan u er veel over vertellen.  
Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |