[09-06-2016]

Parkeerduuronderzoek Oost-Nederland

Een belangrijk onderdeel van de autosnelwegen zijn de verzorgingsplaatsen. Deze geven primair de mogelijkheid om de reis te onderbreken voor de nodige rust en ontspanning. Een verzorgingsplaats moet secundair de mogelijkheid bieden om te voldoen aan de wettelijke voorgeschreven rusttijden in het beroepsvervoer (korte stop). Rijkswaterstaat heeft de indruk dat in Oost-Nederland in de afgelopen decennia de verzorgingsplaatsen door het vrachtverkeer minder gebruikt worden voor kort-parkeren en meer gebruikt worden voor lang-parkeren. Met onderzoek heeft Mobycon inzicht gegeven in de werkelijke parkeerdruk en parkeerduur van zeven verschillende verzorgingsplaatsen langs de A1 en A28.  

Het uitgevoerde onderzoek bestond uit twee onderdelen:

  1. Het uitvoeren van een gelijktijdige bezettingsgraad- en parkeerduurmeting vrachtverkeer van zeven verzorgingsplaatsen op twee verschillende dagen en tijdens zes momenten per dag.
  2. Het in beeld brengen van eventueel onreglementair geparkeerde vrachtauto's. 

Uit het onderzoek blijkt dat de totale beschikbare capaciteit overdag, voor vrachtverkeer op de zeven onderzochte verzorgingsplaatsen langs de A1 en A28, voldoende is. De meeste geparkeerde vrachtauto’s langs de A1 en A28 zijn afkomstig uit Nederland (36%), gevolgd door Polen (27%) en Duitsland (8%). Als we naar de gemiddelde parkeerduur overdag kijken dan zien we dat ruim de helft een korte stop maakt van maximaal 2 uur en ongeveer 7% een langere stop van maximaal 4 uur. Het aandeel vrachtauto’s dat langer dan 6 uur parkeert ligt rond de 6%. 

Met dit onderzoek heeft Rijkswaterstaat Oost-Nederland een goed beeld gekregen van de huidige kwantitatieve parkeersituatie en de parkeerduur van het vrachtverkeer. 

Bent u in een dergelijk onderzoek geïnteresseerd en wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met onze adviseur Erik Wahle. 
Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |