[15-06-2015]

Verkeerskundige toets Land van Tap in Elst

Land van Tap in ElstEen grootschalige herinrichting van het centrum van Elst, waarbij met name de Dorpsstraat wordt aangepakt, zorgt voor een tijdelijke vermindering van parkeercapaciteit in het gebied. Naast een herstructurering van de rijbaan worden ook parkeergelegenheden anders ingedeeld. De gemeente streeft daarbij naar een Shared Space omgeving waarin verblijven centraal staat en verkeersdeelnemers door de ruimtelijke inrichting elkaar sneller opmerken. Dit moet bijdragen aan een veiliger straatbeeld. Het gemis aan parkeerplaatsen moet elders worden opgevangen, de gemeente heeft hiertoe een braakliggend perceel aangekocht (Land van Tap) dat dienst kan doen als tijdelijke parkeerplaats.

Ten eerste moet worden vastgesteld wat het aantal parkeerplaatsen is dat nodig is om het tijdelijke gemis aan parkeerplaatsen elders in het gebied op te vangen. We nemen hierin de fasering van werkzaamheden aan de Dorpsstraat mee, samen met het wegvallen van parkeerplaatsen elders. Het tijdelijke parkeerterrein zal ook plek gaan bieden aan werknemers van de gemeente en werknemers van detailhandel in de omgeving, die nu ook in het gebied parkeren.

Daarnaast moet gezorgd worden voor een goede ontsluiting van het Land van Tap. Niet alleen verkeersveiligheid speelt daarbij een rol, ook de wegcategorisering en capaciteit van kruispunten is daarbij belangrijk. Mobycon voert dit onderzoek voor de gemeente uit in mei, het eindrapport wordt begin juni opgeleverd. We geven daarbij ook aan welke aanvullende maatregelen (zoals parkeerverboden) genomen moeten worden om de ontsluiting van het Land van Tap zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Wilt u meer weten over dit project of hoe wij u kunnen helpen bij verkeerskundige toetsing van herstructureringsprojecten? Neem dan contact op met onze adviseur Mark Mallens, (073) 523 10 65. 
Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |