[14-04-2014]

Parkeerbeleid: onderwerp van 1000 meningen

Nederland heeft 16 miljoen bondscoaches … want van voetbal hebben we allemaal verstand. Dezelfde passie is er voor parkeren en het parkeerbeleid; ook hier weten we alles van! 16 miljoen parkeerexperts,  op dat hele kleine stukje aarde, die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in hun waarde. Of werkt het anders? 

Unieke prestatie

Mobycon heeft de afgelopen jaren bewezen dé expert te zijn op het gebied van parkeerbeleid. We zijn er trots op dat onze parkeerbeleidsplannen de afgelopen jaren als hamerstuk door gemeenteraden zijn behandeld of met grote meerderheid zijn aangenomen. Dit mag een unieke prestatie heten in de complexe en emotionele wereld van parkeren. 

Wat maakt onze aanpak zo succesvol? 

Wij hanteren een eigen, integrale visie op parkeren. Van het opstellen en implementeren, tot het beheren en evalueren van parkeerbeleid. Drie principes staan centraal: proces, interactie en inhoud. 

  • Een veel gemaakte fout bij het opstellen van parkeerbeleid is dat vooraf wordt uitgegaan van een maatregel / technologische oplossing waarvan niet kan worden aangetoond dat deze werkt of dat het de beste oplossing is. Daarbij zien we nogal eens dat een voorstel wordt gebaseerd op een inadequate probleemanalyse, veronderstellingen of emoties. In onze parkeerbeleidsplannen zijn maatregelen altijd gekoppeld aan een of meerdere problemen  én helder geformuleerde doelen. Deze koppeling is essentieel voor een goede evaluatie van het beleid (link artikel onderzoek)
  • Alle betrokken partijen werken nauw samen bij het opstellen van een parkeerbeleidsplan. Enerzijds om er voor te zorgen dat aan de voorkant alle beschikbare informatie wordt meegenomen, anderzijds om draagvlak voor het nieuwe beleid te creëren. Er is hiervoor een breed scala aan mogelijkheden: parkeermarkten, parkeerpanels, ambtelijke werksessies, werksessie met de gemeenteraad, informatie en inspraak bijeenkomsten et cetera. Participatie leidt namelijk tot draagvlak.
  • Bij de uitwerking van maatregelen staat de door ons ontwikkelde sporenmethodiek centraal. Het is belangrijk om verder te kijken dan alleen naar verkeerskundige consequenties. De parkeerfinanciën, juridische aspecten, de parkeerorganisatie en de vereiste communicatie moet onderdeel uitmaken van ieder voorstel. Hiermee bent u vooraf bekend met alle voor- en nadelen en komt u bij de implementatie niet voor verrassingen te staan (link artikel implementatie) 

Wat wij voor u kunnen betekenen

We zijn ervan overtuigd dat Nederland deze zomer wereldkampioen voetbal wordt, maar we garanderen u dat wij voor u een ambitieus, realistisch en breed gedragen parkeerbeleidsplan kunnen opstellen. Een overzicht van de recentelijk door ons opgestelde parkeerbeleidsplannen vindt u op onze website (parkeer referenties)

Kortom: Mobycon beweegt met u mee, ook voor het opstellen en evalueren van parkeerbeleid! Zo zijn wij binnen het Expertteam van de Vexpan (Platform Parkeren Nederland) verantwoordelijk voor de afhandeling van vragen op dit gebied.

Wilt u meer informatie over parkeerbeleid? Dan kunt u ons bereiken op (015) 214 7899 of stuur ons een e-mail 
Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |