Nieuws 2017

maart-april[29-03-2017]

Gezondheid in de spotlight

Donderdag 20 april organiseert Mobycon, als lid van de Fiets Innovatie Community Zwolle, de interactieve bijeenkomst 'Gezondheid in de spotlight'. Centraal staat de vraag hoe we het gezondheidspotentieel van de fiets verder kunnen verzilveren. Van 15.30 - 18.30 uur bent u welkom bij Brainz', Lübeckplein 68 in Zwolle. Klik hier voor het progamma én gratis aanmelding!

[21-03-2017]

Wij zijn er bij: 6e Mobility FFWD evenement!

Woensdag 22 maart 2017 vindt in de Media Plaza (Jaarbeurs) Utrecht de jaarlijkse editie van Mobility FFWD plaats. Mobycon leidt die dag twee keer een discussietafel over CIPTEC mobiliteit innovaties. Het evenement is bestemd voor overheden, vervoersbedrijven en organisaties die te maken hebben en/of krijgen met mobiliteitsvraagstukken.

[02-03-2017]

Derde nieuwsbrief CIPTEC

In deze Engelstalige nieuwsbrief besteedt CIPTEC onder andere aandacht aan de crowdsourcing campagne, de lancering van de enquête en staat er de videolink van de Griekse co-creatie workshop.


januari-februari[30-01-2017]

OV4U draagt steentje bij aan kei

Hoe ontzettend leuk is dit! OV4U voor speciaal onderwijs heeft een steentje bijgedragen aan de Kei van Seef voor VSO/SO De Kameleon in Bergen op Zoom. Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee.

[23-01-2017]

CIPTEC crowdsourcing platform: doe mee en win!

CIPTEC crowdsourcing platform is het platform waar mensen hun ideeën kunnen delen om zo gezamenlijk vorm te geven aan het openbaar vervoer van de toekomst. De beste ideeën worden bekend gemaakt, beloond en zullen worden gerealiseerd!

[23-01-2017]

'Welcome in Tilburg' fietsintro voor buitenlandse studenten

Angela van der Kloof verzorgt op de Tilburgse Universiteit de presentatie 'Welcome in Tilburg' over fietscultuur, verkeersregels en tips & tricks voor meer dan 200 nieuwe internationale studenten. Samen met de campagneleider van 'Tilburg Fietst' heeft zij ook een flyer gemaakt over het aanschaffen van een fiets.


Nieuws 2016

november - december[01-11-2016]

Innovaties ov

Mobycon loopt voorop wat innovaties in het ov betreft. Daarom zijn wij partner in het Europese CIPTEC-project dat breed kijkt naar alle innovatieve toepassingen in het ov.


juli-augustus / september-oktober[10-10-2016]

Ontwerpen met ruimtelijke kwaliteit

Voor provincie Zuid-Holland werkt Mobycon samen met Waalpartners (binnen de combinatie 3P) aan een inpassingsvisie voor de nieuwe Verlengde Bentwoudlaan bij Waddinxveen en aan een verkenning naar een verbetermaatregel voor de bestaande N209 bij Hazerswoude-Dorp. Een zeer uitdagende klus waarbij ruimtelijke kwaliteit van groot belang is.

[10-10-2016]

TRB-congres in Breckenridge (Colorado – VS)

Eind september reisden Otto Cazemier samen met Guy Hermans (collega van dochteronderneming Forseti) naar Breckenridge waar zij beiden, naast het volgen van het congres, als spreker waren uitgenodigd.

[10-10-2016]

Reizigers tellen in het Noorden

Mobycon heeft net als in 2012 tot 2014 reizigerstellingen uitgevoerd op de treinen van Arriva in de provincies Groningen en Fryslân. Dit is gebeurd in opdracht van beide provincies. Het onderzoek is halverwege september tijdens de ochtendspits en middagspits uitgevoerd op verschillende treinen in de richting van Leeuwarden en Groningen.

[10-10-2016]

Parkeerdrukmeting Enschede

Gemeente Enschede heeft in 2011 voor het laatst een onderzoek laten uitvoeren om de parkeerdruk in het centrum van de stad te achterhalen. Er is nu, ten behoeve van de tussentijdse monitoring van de Parkeervisie 2012-2020, behoefte aan actueel inzicht in de parkeersituatie. Aan Mobycon is gevraagd om een nieuw onderzoek op te zetten in het Binnensingelgebied en de randzones van Enschede.

[10-10-2016]

VRI-onderzoek Rijswijk

Van oudsher zijn veel kruispunten op de belangrijkste stroom- en gebiedsontsluitingswegen in Rijswijk voorzien van een VRI-installatie. De gemeente wil graag inzichtelijk maken welke kruispunten mogelijk kunnen worden omgevormd naar een enkelstrookrotonde. Dit moet de doorstroming bevorderen.

[10-10-2016]

Visie voor vervoer over water

In het stroomgebied van de Merwede en de Maas zijn veel vormen van personenvervoer over water. Er zijn diverse veerponten, waterbussen, Fast Ferry’s en watertaxi’s. Al dit vervoer zorgt naast het ‘normale’ ov voor extra vervoermogelijkheden en daar wordt dan ook veel gebruik van gemaakt. Provincie Zuid-Holland en Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) willen nu weten hoe dit vervoer zich verder kan ontwikkelen. Daarom hebben zij Mobycon gevraagd om een visie op te stellen.

[10-10-2016]

Ketenvervoer in de versnelling

Ketenvervoer speelt een steeds belangrijkere rol in onze mobiliteit. Vooral de combinatie fiets en ov wordt steeds vaker gebruikt en dit zal in de toekomst alleen maar verder toenemen. Buslijnen worden steeds rechtstreekser en sneller, waardoor een aantrekkelijker aanbod ontstaat voor de reizigers. Echter de halteafstanden nemen hierdoor ook toe, waardoor de fiets steeds vaker gebruikt wordt voor de first en last mile. De fiets zelf ontwikkelt zich ook snel door de komst van e-fietsen, innovatieve deelfietssystemen en betere infrastructuur.

[10-10-2016]

Naar een snel en betrouwbaar R-net

De R-net formule in het ov heeft zich de afgelopen jaren duidelijk bewezen. Snelle gestrekte lijnen met een hoge frequentie spelen in op de vraag van de reizigers, met een groei van het vervoer tot gevolg. Een succes dus, maar dit kent soms ook zijn keerzijden.

[10-10-2016]

30 jaar, column Johan Diepens

Afgelopen maand hadden we een bijzonder feestje. Het was dertig jaar geleden dat ik samen met Edo Okkema mij inschreef bij de Kamer van Koophandel. Onder de naam Diepens en Okkema hebben we toen het fundament gelegd voor Mobycon.

[27-09-2016]

Presentatie 'deelfiets in de stad'

Hélène van Heijningen presenteerde tijdens het NVC College Tour 'Gezond op de fiets' haar afstudeerscriptie 'Exploring the Design of Urban Bike Sharing Systems intended for Commuters in the Netherlands'. En Verkeerskunde publiceerde daar een mooi artikel over.

[16-09-2016]

Fiets krijgt volop aandacht in Tilburg

De Europese Mobiliteitsweek is van 16 tot en met 22 september, waaraan gemeente Tilburg deelneemt. Slimme en duurzame mobiliteit is het thema, waardoor de fiets volop de aandacht krijgt en mogen wij de bijeenkomsten 'Cycle Hack' verzorgen!

[01-09-2016]

Fietsdeelsysteem presentatie tijdens de NVC College Tour

Tijdens de NVC College Tour op dinsdag 20 september geeft onze medewerkster Hélène van Heijningen een workshop over: De deelfiets in de stad - mogelijkheden en obstakels deelfiets.

[01-09-2016]

International Conference on Demand Responsive Transportation

Mobycon is aanwezig op het Internationale congres over vraag-gerelateerd vervoer. Het congres zal plaatsvinden op 26 tot 28 September in Breckenridge, Colorado. Het congres draait om internationale experts en hun ervaringen met DRT concepten.


mei-juni 2016[09-06-2016]

Basisschoolleerlingen fietsten de wereld rond

In minder dan 80 dagen de wereld rondfietsen. 40.000 kilometer, dat is een behoorlijke uitdaging, maar 185 leerlingen uit Zuidwest Fryslân zijn deze uitdaging aangegaan. Zij fietsten virtueel de wereld rond.

[09-06-2016]

Rijksuniversiteit Groningen & OV4U

De afdeling Orthopedagogiek van Rijksuniversiteit Groningen is zeer geïnteresseerd in het lespakket OV4U voor het speciaal onderwijs. In 2012 heeft de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met Mobycon een pilot gehouden van dit lespakket bij een school voor speciaal onderwijs in Groningen.

[09-06-2016]

Ouderen blij met E-bike trainingen

Tijdens veertien E-bikedagen, georganiseerd door fietsvereniging CRT Raalte in samenwerking met de gemeente, kon de oudere fietser allerlei informatie verzamelen over de elektrische fiets en deze ook daadwerkelijk proberen.


 
 
 
Mobycon | Postbus 2873 | 2601 CW Delft | t (015) 214 78 99 | info@mobycon.nl |www.mobycon.nl |